Kako natjerati dijete da jede?

    

 Nikako. Ne dajte mu da jede pa će samo tražiti.

Advertisements